+90 (543) 547 89 90+90 (538) 821 60 64

Author page: Alperen Erkuran

YENİ MALİKİN GEREKSİNİMİ NEDENİYLE KİRALANANIN TAHLİYESİ DAVASI

YENİ MALİKİN GEREKSİNİMİ NEDENİYLE KİRALANANIN TAHLİYESİ DAVASI

Kira sözleşmelerinde kiralanan taşınmazın herhangi bir sebeple mülkiyetinin bir başka kişiye devredilmesi durumunda taşınmazı edinen yeni malik, kira sözleşmesinin tarafı haline gelir ve kira sözleşmesi aynı şartlarla devam eder. Ancak, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun (“TBK”) 351/1 maddesine göre kiralananı sonradan edinen kişi (yeni malik),…

HASAR TESPİT RAPORLARINA KARŞI TEK BAŞINA DAVA AÇILAMAYACAĞINI ÖNGÖREN KURAL, ANAYASA MAHKEMESİ TARAFINDAN İPTAL EDİLMİŞTİR.

HASAR TESPİT RAPORLARINA KARŞI TEK BAŞINA DAVA AÇILAMAYACAĞINI ÖNGÖREN KURAL, ANAYASA MAHKEMESİ TARAFINDAN İPTAL EDİLMİŞTİR.

16.01.2024 tarihli ve 32431 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 30.11.2023 tarihli ve 2023/134 Esas 2023/209 Karar sayılı Anayasa Mahkemesi (“AYM”) kararı ile; 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun’un 13. maddesinin a fıkrasında yer alan “…hasar tespit raporları ancak asıl…

VERGİ HUKUKUNDA PİŞMANLIK VE ISLAH ÇÖZÜM YOLU

VERGİ HUKUKUNDA PİŞMANLIK VE ISLAH ÇÖZÜM YOLU

Pişmanlık ve ıslah, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun (“VUK”) 371. maddesinde düzenlenmiş bulunan, beyana dayalı vergi türlerinde, vergisel yükümlülüklerin yerine getirilmemesi sonucu vergi ziyaı cezası uygulanmasını gerektiren durumlarda yargılama yoluna başvurulmadan vergi zıyai cezası uygulanmasını önleyen idari bir çözüm yoludur. A) HANGİ VERGİ TÜRLERİNDE BAŞVURULABİLİR…

SAHTE FATURA DÜZENLEME VE KULLANMA SUÇU

SAHTE FATURA DÜZENLEME VE KULLANMA SUÇU

Vergi mükellefleri tarafından vergi işlemlerinde kimi zaman maliyetleri yüksek gösterip daha az vergi ödemek ya da hiç ödememek, vergi indirimi almak, vergi iadesinden yararlanmak, matrah azaltımı yapmak, amacıyla sahte belge düzenlenmekte ve kullanılmaktadır. Günlük hayatta bu durum çoğunlukla sahte fatura düzenlenmesi şeklinde karşılaşılmaktadır. Hatta, bazı…

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİNDE CAYMA HAKKI

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİNDE CAYMA HAKKI

Mesafeli satış sözleşmelerinde, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un (“TKHK”) 48/4 maddesi ile tüketicilere 14 gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkı tanınmış olup söz konusu bu cayma hakkının süresi, kullanımı, getirdiği yükümlülükler, yan sözleşmelere etkisi ve istisnaları ise…

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

Günümüzde e-ticaret hayatımızın bir parçası haline gelmiş olup artık satıcılar ve alıcılar (tüketiciler) yan yana gelmeksizin hatta çok defa birbirlerini dahi tanımaksızın internet, telefon, e-posta vb. fiziksel olmayan ortamlar üzerinden belirli bir fiyat karşılığında bir mal veya hizmet satın alınması konusunda anlaşmaktadır. Bu çerçevede, alıcı…

“PLANLI ALANLAR İMAR YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK” RESMİ GAZETE’DE BUGÜN YAYIMLANMIŞTIR.

“PLANLI ALANLAR İMAR YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK” RESMİ GAZETE’DE BUGÜN YAYIMLANMIŞTIR.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından “Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” 12.08.2023 tarihli ve 32277 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Değişiklik Yönetmeliği ile; kapalı çıkma ve asma kat yapma kurallarında değişiklikler yapılmış olup ayrıca konut tedariki ve kira sorunun çözümü amacıyla boş…