+90 (543) 547 89 90+90 (538) 821 60 64

İmar Hukuku

“PLANLI ALANLAR İMAR YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK” RESMİ GAZETE’DE BUGÜN YAYIMLANMIŞTIR.

“PLANLI ALANLAR İMAR YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK” RESMİ GAZETE’DE BUGÜN YAYIMLANMIŞTIR.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından “Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” 12.08.2023 tarihli ve 32277 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Değişiklik Yönetmeliği ile; kapalı çıkma ve asma kat yapma kurallarında değişiklikler yapılmış olup ayrıca konut tedariki ve kira sorunun çözümü amacıyla boş…

GEÇ ÖDENEN KAMULAŞTIRMA BEDELİNE SADECE KANUNİ FAİZ İŞLETİLMESİNİ ÖNGÖREN KURAL, ANAYASA MAHKEMESİ TARAFINDAN İPTAL EDİLMİŞTİR.

GEÇ ÖDENEN KAMULAŞTIRMA BEDELİNE SADECE KANUNİ FAİZ İŞLETİLMESİNİ ÖNGÖREN KURAL, ANAYASA MAHKEMESİ TARAFINDAN İPTAL EDİLMİŞTİR.

01.08.2023 tarihli ve 32266 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 05.04.2023 tarihli ve 2022/83 Esas 2023/69 Karar sayılı Anayasa Mahkemesi (“AYM”) kararı ile; 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 10. maddesinin 9. fıkrası olan “Kamulaştırma bedelinin tespiti için açılan davanın dört ay içinde sonuçlandırılamaması halinde, tespit edilen bedele bu…