+90 (543) 547 89 90+90 (538) 821 60 64

İdare Hukuku

GEÇ ÖDENEN KAMULAŞTIRMA BEDELİNE SADECE KANUNİ FAİZ İŞLETİLMESİNİ ÖNGÖREN KURAL, ANAYASA MAHKEMESİ TARAFINDAN İPTAL EDİLMİŞTİR.

GEÇ ÖDENEN KAMULAŞTIRMA BEDELİNE SADECE KANUNİ FAİZ İŞLETİLMESİNİ ÖNGÖREN KURAL, ANAYASA MAHKEMESİ TARAFINDAN İPTAL EDİLMİŞTİR.

01.08.2023 tarihli ve 32266 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 05.04.2023 tarihli ve 2022/83 Esas 2023/69 Karar sayılı Anayasa Mahkemesi (“AYM”) kararı ile; 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 10. maddesinin 9. fıkrası olan “Kamulaştırma bedelinin tespiti için açılan davanın dört ay içinde sonuçlandırılamaması halinde, tespit edilen bedele bu…