+90 (543) 547 89 90+90 (538) 821 60 64

Kişisel Verilerin Korunması Hukuku

KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURUMU TARAFINDAN VERİ SORUMLULARI SİCİLİNE (“VERBİS) KAYIT YÜKÜMLÜLÜĞÜNE İLİŞKİN İSTİSNA KRİTERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞTIR.

KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURUMU TARAFINDAN VERİ SORUMLULARI SİCİLİNE (“VERBİS) KAYIT YÜKÜMLÜLÜĞÜNE İLİŞKİN İSTİSNA KRİTERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞTIR.

Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından “Veri Sorumluları Siciline Kayıt Yükümlülüğüne İlişkin İstisna Kriterinde Değişiklik Yapılması” konulu 06.07.2023 tarihli ve 2023/1154 karar tarihli Kurul Kararı 25.07.2023 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Kurul Kararı uyarınca; VERBİS kayıt yükümlülüğüne istisna getirilmesinde kriter olarak kabul edilmiş olan “yıllık…