+90 (543) 547 89 90+90 (538) 821 60 64

Kentsel Dönüşüm Hukuku

HASAR TESPİT RAPORLARINA KARŞI TEK BAŞINA DAVA AÇILAMAYACAĞINI ÖNGÖREN KURAL, ANAYASA MAHKEMESİ TARAFINDAN İPTAL EDİLMİŞTİR.

HASAR TESPİT RAPORLARINA KARŞI TEK BAŞINA DAVA AÇILAMAYACAĞINI ÖNGÖREN KURAL, ANAYASA MAHKEMESİ TARAFINDAN İPTAL EDİLMİŞTİR.

16.01.2024 tarihli ve 32431 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 30.11.2023 tarihli ve 2023/134 Esas 2023/209 Karar sayılı Anayasa Mahkemesi (“AYM”) kararı ile; 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun’un 13. maddesinin a fıkrasında yer alan “…hasar tespit raporları ancak asıl…

KENTSEL DÖNÜŞÜM VE GECEKONDU ÖNLEME BÖLGESİ ALANLARINDA TAŞINMAZ DEVRİ İŞLEMLERİNDE VERGİ, HARÇ VE RESİM MUAFİYETİ

KENTSEL DÖNÜŞÜM VE GECEKONDU ÖNLEME BÖLGESİ ALANLARINDA TAŞINMAZ DEVRİ İŞLEMLERİNDE VERGİ, HARÇ VE RESİM MUAFİYETİ

6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun’un yürürlüğe girmesiyle birlikte kentsel dönüşüm uygulamalarını yaygınlaştırmak amacıyla devlet tarafından kişilere mevzuat kapsamında kredi kolaylığı, kira yardımı gibi teşvikler düzenlenmiş olup bu teşviklerden birisi de vergi, harç ve resimden muafiyet sağlanmasıdır. Şöyle ki; 492 sayılı Harçlar…