+90 (543) 547 89 90+90 (538) 821 60 64

İnşaat Hukuku

HASAR TESPİT RAPORLARINA KARŞI TEK BAŞINA DAVA AÇILAMAYACAĞINI ÖNGÖREN KURAL, ANAYASA MAHKEMESİ TARAFINDAN İPTAL EDİLMİŞTİR.

HASAR TESPİT RAPORLARINA KARŞI TEK BAŞINA DAVA AÇILAMAYACAĞINI ÖNGÖREN KURAL, ANAYASA MAHKEMESİ TARAFINDAN İPTAL EDİLMİŞTİR.

16.01.2024 tarihli ve 32431 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 30.11.2023 tarihli ve 2023/134 Esas 2023/209 Karar sayılı Anayasa Mahkemesi (“AYM”) kararı ile; 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun’un 13. maddesinin a fıkrasında yer alan “…hasar tespit raporları ancak asıl…