+90 (543) 547 89 90+90 (538) 821 60 64

Tüketici Hukuku

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİNDE CAYMA HAKKI

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİNDE CAYMA HAKKI

Mesafeli satış sözleşmelerinde, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un (“TKHK”) 48/4 maddesi ile tüketicilere 14 gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkı tanınmış olup söz konusu bu cayma hakkının süresi, kullanımı, getirdiği yükümlülükler, yan sözleşmelere etkisi ve istisnaları ise…

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

Günümüzde e-ticaret hayatımızın bir parçası haline gelmiş olup artık satıcılar ve alıcılar (tüketiciler) yan yana gelmeksizin hatta çok defa birbirlerini dahi tanımaksızın internet, telefon, e-posta vb. fiziksel olmayan ortamlar üzerinden belirli bir fiyat karşılığında bir mal veya hizmet satın alınması konusunda anlaşmaktadır. Bu çerçevede, alıcı…