Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından “Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” 12.08.2023 tarihli ve 32277 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Değişiklik Yönetmeliği ile; kapalı çıkma ve asma kat yapma kurallarında değişiklikler yapılmış olup ayrıca konut tedariki ve kira sorunun çözümü amacıyla boş ofis ve büroların konut olarak kullanımına izin verilmiştir.

Kapalı Çıkma Yasağı:

Konut bulunan “4 kat ve üzeri” binalardaki kapalı çıkma yapılamama kuralı, “7 kat ve üzeri” şeklinde değiştirilmiştir. Bu değişikliğe göre; zemin hariç 7 kat ve üzeri olan konut binalarında kapalı çıkma yapılamayacak olup zemin hariç 7. kata kadar olan konut binalarında kapalı çıkma yapılabilecektir.

Asma Kat Yasağı:

Değişikliğe göre; artık konut bulunan binalarda asma kat yapılamayacaktır. Ticari parseller ise söz konusu değişiklikten etkilenmemekte olup ticari parsellerde mevzuatta düzenlenmiş şartlar dahilinde asma kat yapılmaya devam edecektir.

Ofis ve Büroların Konut Olarak Kullanımı:

01.07.2023 tarihinden önce ofis veya büro amaçlı yapı ruhsatı alınarak yapımına başlanmış veya yapı kullanma izni (iskan) alınmış olan yapılarda, 01.07.2024 tarihine kadar tadilat ruhsatı alınarak parselin tamamında konut kullanım oranı %30’u geçmeyecek şekilde konut amaçlı kullanıma izin verilmiştir. Ayrıca, bu oran belediye meclisi kararıyla %50’ye kadar çıkartılabilecektir.

Yukarıda detayları verilen Yönetmeliğe ulaşmak için tıklayınız.