+90 (543) 547 89 90+90 (538) 821 60 64

Vergi Hukuku

VERGİ HUKUKUNDA PİŞMANLIK VE ISLAH ÇÖZÜM YOLU

VERGİ HUKUKUNDA PİŞMANLIK VE ISLAH ÇÖZÜM YOLU

Pişmanlık ve ıslah, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun (“VUK”) 371. maddesinde düzenlenmiş bulunan, beyana dayalı vergi türlerinde, vergisel yükümlülüklerin yerine getirilmemesi sonucu vergi ziyaı cezası uygulanmasını gerektiren durumlarda yargılama yoluna başvurulmadan vergi zıyai cezası uygulanmasını önleyen idari bir çözüm yoludur. A) HANGİ VERGİ TÜRLERİNDE BAŞVURULABİLİR…

SAHTE FATURA DÜZENLEME VE KULLANMA SUÇU

SAHTE FATURA DÜZENLEME VE KULLANMA SUÇU

Vergi mükellefleri tarafından vergi işlemlerinde kimi zaman maliyetleri yüksek gösterip daha az vergi ödemek ya da hiç ödememek, vergi indirimi almak, vergi iadesinden yararlanmak, matrah azaltımı yapmak, amacıyla sahte belge düzenlenmekte ve kullanılmaktadır. Günlük hayatta bu durum çoğunlukla sahte fatura düzenlenmesi şeklinde karşılaşılmaktadır. Hatta, bazı…

EK MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ (MTV) UYGULAMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR BUGÜN RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANMIŞTIR.

EK MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ (MTV) UYGULAMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR BUGÜN RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANMIŞTIR.

15.07.2023 tarihli ve 32249 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 14.07.2023 tarihli ve 7456 sayılı Kanun uyarınca; 06.02.2023 tarihinde Kahramanmaraş ilinde meydana gelen depremlerin yol açtığı ekonomik kayıpların telafisi amacıyla halihazırda trafiğe kayıtlı taşıtlar ile 31.12.2023 tarihine kadar ilk kez kayıt ve tescil edilecek taşıtlardan bir defaya…

KENTSEL DÖNÜŞÜM VE GECEKONDU ÖNLEME BÖLGESİ ALANLARINDA TAŞINMAZ DEVRİ İŞLEMLERİNDE VERGİ, HARÇ VE RESİM MUAFİYETİ

KENTSEL DÖNÜŞÜM VE GECEKONDU ÖNLEME BÖLGESİ ALANLARINDA TAŞINMAZ DEVRİ İŞLEMLERİNDE VERGİ, HARÇ VE RESİM MUAFİYETİ

6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun’un yürürlüğe girmesiyle birlikte kentsel dönüşüm uygulamalarını yaygınlaştırmak amacıyla devlet tarafından kişilere mevzuat kapsamında kredi kolaylığı, kira yardımı gibi teşvikler düzenlenmiş olup bu teşviklerden birisi de vergi, harç ve resimden muafiyet sağlanmasıdır. Şöyle ki; 492 sayılı Harçlar…