+90 (543) 547 89 90+90 (538) 821 60 64

Gayrimenkul Hukuku

YENİ MALİKİN GEREKSİNİMİ NEDENİYLE KİRALANANIN TAHLİYESİ DAVASI

YENİ MALİKİN GEREKSİNİMİ NEDENİYLE KİRALANANIN TAHLİYESİ DAVASI

Kira sözleşmelerinde kiralanan taşınmazın herhangi bir sebeple mülkiyetinin bir başka kişiye devredilmesi durumunda taşınmazı edinen yeni malik, kira sözleşmesinin tarafı haline gelir ve kira sözleşmesi aynı şartlarla devam eder. Ancak, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun (“TBK”) 351/1 maddesine göre kiralananı sonradan edinen kişi (yeni malik),…

HASAR TESPİT RAPORLARINA KARŞI TEK BAŞINA DAVA AÇILAMAYACAĞINI ÖNGÖREN KURAL, ANAYASA MAHKEMESİ TARAFINDAN İPTAL EDİLMİŞTİR.

HASAR TESPİT RAPORLARINA KARŞI TEK BAŞINA DAVA AÇILAMAYACAĞINI ÖNGÖREN KURAL, ANAYASA MAHKEMESİ TARAFINDAN İPTAL EDİLMİŞTİR.

16.01.2024 tarihli ve 32431 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 30.11.2023 tarihli ve 2023/134 Esas 2023/209 Karar sayılı Anayasa Mahkemesi (“AYM”) kararı ile; 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun’un 13. maddesinin a fıkrasında yer alan “…hasar tespit raporları ancak asıl…