Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından “Veri Sorumluları Siciline Kayıt Yükümlülüğüne İlişkin İstisna Kriterinde Değişiklik Yapılması” konulu 06.07.2023 tarihli ve 2023/1154 karar tarihli Kurul Kararı 25.07.2023 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Kurul Kararı uyarınca; VERBİS kayıt yükümlülüğüne istisna getirilmesinde kriter olarak kabul edilmiş olan “yıllık mali bilanço toplamı” tutarının ülkemizdeki ekonomik koşullar doğrultusunda yeniden değerlendirilmesi neticesinde “…yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon Türk lirasından az…” şeklindeki kuralın “…yıllık mali bilanço toplamı 100 milyon Türk lirasından az…” olarak şeklinde değiştirilmesine karar verilmiştir.

Bu değişikliğe göre; yıllık çalışan sayısı 50’den az ve yıllık mali bilanço toplamı 100 milyon TL’den az olup ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olmayan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları VERBİS sistemine kayıt olma yükümlülüğünden istisna tutulacaktır.

Yukarıda detayları verilen Kurul Kararına ulaşmak için tıklayınız.