Tüketici hukuku, tüketicilerin bir mal veya hizmet satın alırken sağlık, güvenlik ve ekonomik çıkarlarının korunmasını, doğacak zararlarının tazmin edilmesini ve bilinçlenmesini amaçlayan ve bu amaçlar çerçevesinde düzenlemeler içeren bir hukuk dalıdır.

Tüketici hukuku, esasında 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun (TKHK) çerçevesinde şekillense de Türk Borçlar Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve Viyana Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Anlaşması (CISG) gibi kanun ve anlaşmalar ile etkileşim halinde olduğu gibi konusuna göre birtakım yönetmelikler (Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği, Konut Finansmanı Yönetmeliği, Garanti Belgesi Yönetmeliği vs.) de bu alanda düzenlemeler içermektedir.

Müvekkillerimize bu kapsamda verdiğimiz başlıca dava ve danışmanlık hizmetlerimiz;

  • Gayrimenkul ve menkul (otomotiv sektörü vb.) mal alım satımına ilişkin sözleşmesel süreçlere ve tüketici sorunlarına hukuki destek verilmesi
  • Ayıplı mal ve hizmetten kaynaklı hukuki uyuşmazlıklar konusunda dava ve danışmanlık hizmeti verilmesi
  • 6502 sayılı TKHK kapsamına giren taşınmazlara ilişkin Ön Ödemeli Konut Satış Sözleşmeleri vb. tüm sözleşmelerin hazırlanması ve müzakere süreçlerinin yürütülmesi
  • Mesafeli Satış Sözleşmeleri vb. menkul mal veya hizmet alım satımına ilişkin sözleşmesel süreçlere ve tüketici sorunlarına hukuki destek verilmesi
  • Tüketici Mahkemeleri ve Tüketici Hakem Heyetleri nezdinde görülen uyuşmazlıklarda ve arabuluculuk görüşmelerinde müvekkillerin temsil edilmesi
  • Tüketici şikayetlerinin diğer tüm resmi merciler (Rekabet Kurumu, Reklam Kurulu vb.) nezdinde yürütülmesi ve temsil edilmesi