Ticaret hukuku, gerçek ve tüzel kişi tacirler ile yapılacak olan tüm ticari faaliyetleri düzenleyen bir hukuk alanıdır. Ticaret hukuku, esasında 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu kapsamında düzenlenmekte olup Ticari İşletme Hukuku, Şirketler Hukuku, Kıymetli Evrak Hukuku, Taşıma Hukuku, Deniz Ticareti Hukuku ve Sigorta Hukuku şeklinde 6 ana başlık yer almaktadır. Ayrıca, Fikri Mülkiyet Hukuku, Rekabet Hukuku, Sermaye Piyasası Hukuku, Bankacılık Hukuku gibi alanlarda konuları itibariyle ticaret hukukunun kapsamına girmektedir.

Şirketler hukuku ise ticaret hukukunun bir alt dalı olup şahıs ve sermaye şirketleri olarak kategorize edilmiş olan bu şirket türlerinin kurulması, birleşmesi, bölünmesi, devredilmesi, tip değiştirmesi, tasfiyesi gibi konularını ihtiva eden bir alt hukuk dalıdır.

Müvekkillerimize bu kapsamda verdiğimiz başlıca dava ve danışmanlık hizmetlerimiz;

  • Şirket ana sözleşmesinin düzenlenmesi, şirketin olağan ve olağanüstü genel kurul toplantıları ve yönetim kurulu toplantılarının yürütülmesi, sermaye artırımı/azaltımı, pay/hisse değişiklikleri, ortaklık veya yönetici değişimleri, iç yönerge hazırlanması ve Ticaret Sicil Müdürlükleri ve noterlikte süreçlerin takip edilmesi
  • Şirket içi azınlık grupların haklarının korunmasına ilişkin danışmanlık hizmeti verilmesi
  • Malvarlığı ve pay/hisse devri sözleşmelerinin hazırlanması, incelenmesi ve müzakere süreçlerinin yürütülmesi
  • Şirketin faaliyet alanına ilişkin tüm sözleşmelerin hazırlanması, incelenmesi ve müzakere süreçlerinin yürütülmesi
  • Lisans, tek satıcılık, distribütörlük, bayilik, acentelik ve franchise sözleşmelerinin hazırlanması, incelenmesi ve müzakere süreçlerinin yürütülmesi
  • Şirketin faaliyet alanına ilişkin olarak vergi, çalışan istihdamı, mal ve hizmet alımı gibi konularda hukuki danışmanlık hizmetleri verilmesi
  • Genel Kurul kararlarının iptali, haksız rekabetten kaynaklanan uyuşmazlıklar, ticari fatura ve sözleşmelerden kaynaklanan uyuşmazlıklar, kıymetli evraklardan (çek, bono, poliçe vs.) kaynaklanan uyuşmazlıklar, sigorta uyuşmazlıkları başta olmak üzere Ticaret ve Şirketler Hukuku’ndan doğan dava ve ihtilaflarda müvekkillerin temsil edilmesi
  • Şirketlerin iflas ve konkordato süreçlerinin yönetimi