Kişisel Verilerin Korunması Hukuku (KVKK), Avrupa Genel Veri Koruma Tüzüğü (GDPR) düzenlemelerine istinaden ülkemizde de 24.03.2016 tarihinde yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumayı ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülüklerini düzenleyen bir hukuk alanıdır.

KVKK alanında verilecek danışmanlık hizmeti ile; Uyum Projesi kapsamında şirketlerin ve işletmelerin KVKK mevzuatına tam ve eksiksiz olarak uyumlu hale getirilmesi, kişisel veri işleme süreçlerinin hukuka uygun şekilde yürütülmesinin sağlanması ve veri güvenliğine ilişkin hukuki tedbirlerin alınması hedeflenmektedir.

Müvekkillerimize Uyum Projesi kapsamında verdiğimiz başlıca dava ve danışmanlık hizmetlerimiz;

  • Şirket yetkilileri ve departmanları ile görüşülerek kişisel veri envanterlerinin hazırlanması
  • Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi’ne (VERBİS) kayıt işlemlerinin yürütülmesi
  • Aydınlatma metni, açık rıza metni, gizlilik taahhüdü vb. KVKK metinlerinin dokümantasyonu
  • Veri koruma ve gizlilik politikalarının hazırlanması
  • Sözleşmelerin KVKK mevzuatına uygun uygun hale getirilmesi
  • KVKK mevzuatı uyarınca gerekli hukuki, idari ve teknik tedbirlerin sağlanması
  • Şirket içi farkındalık eğitimleri düzenlenmesi
  • KVKK kurumu veya mahkemeler nezdinde doğabilecek uyuşmazlıklarda temsil edilmesi