Müvekkillerimize bu kapsamında verdiğimiz başlıca dava ve danışmanlık hizmetlerimiz;

 • İşçilik alacakları (kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, fazla mesai alacağı vs.) davaları, işe iade davaları başta olmak üzere iş hukuku ile bağlantılı tüm dava türleri
 • Şirketlerin İnsan Kaynakları birimlerine çalışanların istihdamı konusunda doğabilecek uyuşmazlıklar konusunda danışmanlık hizmeti verilmesi
 • İş sözleşmesi, ikale, gizlilik ve rekabet yasağı sözleşmesi vs. tüm sözleşme ve belgelerin hazırlanması ve mevzuat değişikliklerine göre revize edilmesi ile işyeri iç yönetmeliklerinin düzenlenmesi/incelenmesi
 • Haklı fesih halleri başta olmak üzere işçi-işveren taraflarını kanuni yükümlülüklerini yerine getirmesi hususunda ihtarname hazırlanması ve takip edilmesi
 • Toplu iş sözleşmesi hazırlanması ve sendikalar ile müzakere süreçlerinin yürütülmesi
 • İş sağlığı ve güvenliği konularında dava ve danışmanlık işlemleri
 • Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü, Sosyal Güvenlik Kurumu vs. kamu kurumları ile yazışmaları sağlamak ve hukuki görüş verilmesi
 • Şirketlerin İnsan Kaynakları birimlerine İş Hukuku mevzuatı hakkında eğitimler verilmesi
 • Hizmet tespiti davaları, meslek hastalığı ve iş kazası nedeniyle tazminat davaları başta olmak üzere sosyal güvenlik hukuku ile bağlantılı tüm dava türleri
 • Sosyal güvenlik mevzuatı teşvikleri konusunda danışmanlık işlemleri
 • Yurtdışı hizmet borçlanmasına ilişkin dava ve danışmanlık işlemleri
 • Genel sağlık sigortası dava ve danışmanlık işlemleri
 • Bireysel emeklilik sistemi (BES) dava ve danışmanlık işlemleri
 • Sosyal Güvenlik Kurumu vs. kamu kurumları ile yazışmaları sağlamak ve hukuki görüş verilmesi