İnşaat Hukuku, bir inşaatın projesinin hazırlanmasından anahtar teslimi safhasına kadar proje, yapımı ve teslimi aşamalarının tümünü kapsayacak şekilde bu süreçte ortaya çıkabilecek tüm uyuşmazlıkları içerisinde barındıran bir hukuk dalıdır. Ayrıca, yapı ruhsatı ve iskan alınması açısından İmar Hukuku; kentsel dönüşüm projeleri bünyesinden inşa edilen yapılar açısından Kentsel Dönüşüm Hukuku başta olmak üzere birçok hukuk disiplini ile de bağlantısı olan bir hukuk alanıdır.

Müvekkillerimize bu kapsamda verdiğimiz başlıca dava ve danışmanlık hizmetlerimiz;

  • Taşınmaz satış sözleşmeleri, taşınmaz satış vaadi sözleşmeleri, arsa payı karşılığı inşaat sözleşmeleri, hasılat paylaşımlı inşaat sözleşmeleri başta olmak üzere inşaat hukuku alanına ilişkin tüm sözleşmelerin hazırlanması ve müzakere süreçlerinin yürütülmesi
  • İnşaat projelerinde alt yükleniciler (taşeronlar) ve tedarikçiler ile ilgili tüm sözleşmelerin hazırlanması ve müzakere süreçlerinin yürütülmesi
  • İnşaat projesi yönetim hizmeti kapsamında hizmet sözleşmesi, kontrolörlük sözleşmesi vb. tüm sözleşmelerin hazırlanması ve müzakere süreçlerinin yürütülmesi
  • 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamına giren taşınmazlara ilişkin Ön Ödemeli Konut Satış Sözleşmeleri vb. tüm sözleşmelerin hazırlanması ve müzakere süreçlerinin yürütülmesi
  • İnşaat projelerinde teslimde gecikme, eksik iş, ek iş ve uyarlama vb. doğacak uyuşmazlıklara ilişkin danışmanlık işlemleri ve yargısal yollara başvurulması
  • İnşaat projelerinde ayıplı işlerden doğacak uyuşmazlıklara ilişkin danışmanlık işlemleri ve yargısal yollara başvurulması
  • Yapı ruhsatı alınması, kat irtifakı kurulması, temlik işlemleri, kat mülkiyeti kurulması, iskan alınması vb. işlemlerde tapu müdürlükleri ve belediyeler nezdinde hukuki süreçlerin yürütülmesi