Müvekkillerimiz soruşturma aşamasından kovuşturma aşamasının sonuna kadar yüksek bir titizlik içerisinde kolluk kuvvetleri, başsavcılık ve mahkeme makamları nezdinde yürütülen tüm hukuki süreçlerde temsil edilmekte ve hukuki destek sağlanmaktadır.

Özellikle, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nda düzenlenmiş bulunan vergi suçları, ruhsatsız/ruhsata aykırı/iskansız yapılardan doğan imar suçları, beyaz yaka suçları (rüşvet, dolandırıcılık, zimmet vs.) ve Anayasal düzene karşı suçlar başta olmak üzere ceza hukukunun her alanında çalışmalar etkin biçimde yürütülmektedir.